19 grudnia 2019

Neuroflow

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY – to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line.
Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty / w poradni.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest opartą na aktualnych badaniach naukowych.

Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć również   dzieci z  niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe.

Jeśli Państwa dziecko ma:

 • trudności z uwagą słuchową,
 • prawidłowym pisaniem,
 • ortografią,
 • czytaniem,
 • nauką języków obcych,
 • trudności komunikacyjne,
 • opóźniony rozwój mowy

i równocześnie obserwują Państwo, że :

 • łatwo  się męczy podczas  czynności wymagających długotrwałego  słuchania, długich rozmów a trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu,
 • ma trudności z określeniem kierunku z którego dobiega głos,
 • jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki,
 • mimo uważnego słuchania ma  trudności ze rozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń,  instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji  jakiś czas później,
 • często prosi o powtórzenie informacji,
 • źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłosie jak klasa szkolna a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1,
 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi,  jego słownictwo jest ubogie,
 • jego mowa jest monotonna,
 • ma  trudności z  liczeniem, nauką tabliczki mnożenia,   posługiwaniem się  alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów oraz numerów telefonów,
 • wolno reaguje  na informacje słuchowe,  jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
 • ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących  dźwięków mowy  jak np. p/b, k/g, t/d  i błędnie  je zapisuje,
 • w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu. Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD.

Neuroflow Terapia ATS  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Aktywny Trening Słuchowy poprawia zdolności dziecka w:

 • rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,
 • poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np.  poprawia umiejętność  słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy,  poprawia umiejętność  jednoczesnego  słuchania nauczyciela i robienie notatek,
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • poprawia różnicowanie dźwięków mowy.

W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania ,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zastosowaniu treningu ATS zauważamy również:

 • poprawę pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.

Jak przebiega terapia:

 1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców.
 2. Cały trening podzielony jest na trzy etapy i trwa od 12 do 18 tygodni.
 3. Każdy etap  treningu słuchowego  poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
 4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok.  20-25 min.
 5. Diagnozy prowadzą providerzy  Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow  ATS.

więcej informacji: www.neuroflow.pl