19 grudnia 2019

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, czucie głębokie, zmysł równowagi) ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania. Nasz mózg bombardowany jest niezliczona ilością bodźców płynących z oczu, uszu, nosa, ścięgien mięśni i stawów, a także ze zmysłu przedsionkowego (równowagi), który rejestruje wrażenia ruchu naszego ciała. Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować w domu, przedszkolu, szkole, wszystkie zmysły muszą ściśle i w sposób pełny ze sobą współpracować. Integracja sensoryczna (współpraca zmysłów) zaczyna się w okresie życia płodowego a po urodzeniu najbardziej intensywnie przebiega w pierwszych kilku latach życia. Zarówno drobne jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco ma naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie. Mózg musi sobie poradzić z napływającymi informacjami przyjąć je, przetworzyć i odpowiednio zareagować. Jeśli nie potrafi odebrać sygnału z któregoś ze zmysłów albo go źle interpretuje – nie potrafimy właściwie zadziałać w określonej sytuacji.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ma wzmóc rozwojowe funkcje dziecka, poprawić uczenie się, ułatwić funkcjonowanie przez całe życie. Przez staranny dobór ćwiczeń wzmacnia się „wewnętrzny napęd” (motywacje) dziecka zachęcając je do coraz lepszego, sprawniejszego wykonywania zadania i tym samym osiągnięcia satysfakcji. Poprawia się funkcjonowanie emocjonalne, uwagę, koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, samoświadomość i samoocenę. Dziecko uczestniczy w zajęciach i ma wrażenie, że kieruje zajęciami wspólnie z terapeutą. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, nie są ani za łatwe ani za trudne, balansują na granicy możliwości dziecka. W czasie terapii dziecko ma nie tylko nauczyć się konkretnych umiejętności ale raczej usprawnić bazowe systemy sensoryczne i procesy nerwowe leżące u podłoża tych umiejętności. Stopniowo tworzy się solidniejszy ” fundament ” w postaci poprawy w zakresie funkcjonowania mózgu jako całości. ” Wszyscy uczymy się szybciej i łatwiej jeśli sposób nauczania jest przyjemny, zabawny, interesujący, nowatorski.”

JEŚLI TWOJE DZIECKO:

 • ma problemy z uczeniem się (zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, liczeniem)
 • ma problemy z koncentracją uwagi
 • sprawia trudności wychowawcze, bywa nadruchliwe, impulsywne
 • ma różnego rodzaju problemy ruchowe (słaba koordynacja, opóźniony rozwój ruchowy trudności z utrzymaniem równowagi)
 • ma problemy z samoakceptacją
 • wykazuje niepewność podczas poruszania się, niechęć do karuzeli i huśtawek
 • obraża się, zamyka w sobie, jest bardzo nieśmiałe
 • ma obniżoną sprawność w zakresie grafomotoryki, nieprawidłowy chwyt
 • mówi niechętnie, mało lub niewyraźnie
 • lub przejawia podobne trudności w codziennym funkcjonowaniu, to często u ich podłoża leżą ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (neurofizjologicznych procesów będących podstawą naszego działania)

Zapraszamy na spotkanie z naszym specjalistą, który postawi diagnozę i zaproponuje właściwą terapię.

 • terapia SI pomaga dzieciom by ich ciało pracowało dla nich coraz lepiej
 • terapia SI pozwala na uzyskiwanie lepszych wyników szkolnych i lepsze radzenie sobie z wyzwaniami otaczającego świata