10 września 2017

Nasz zespół

 
Marzena Nowicka – Prusakiewicz
– neurologopeda, terapeuta diagnosta SI, praktyk Metody Tomatisa®2, Neuroflow

Absolwentka polonistyki i edytorstwa tekstu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła logopedię w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM oraz neurologopedię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  Terapeuta SI – Centrum Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zdobywa w placówkach oświatowych i medycznych.
W poradni dba o prawidłową wymowę dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym; poprzez zabawę przemyca elementy terapii, które dostosowuje do potrzeb i zainteresowań małych pacjentów.

 Udział w różnych kursach i szkoleniach:
– Bilateralna integracja.
– Integracja odruchów.
– Terapia dzieci jąkających się; I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna związana z diagnozą zaburzeń mowy u dzieci.
– Efektywne metody terapii rotacyzmu; Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania- szkolenie 50 godzinne według programu  Agnieszki Rosa.
– Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej- Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
– Astma i ANN u dzieci-dzisiaj wszyscy o tym mówią…. Chcesz zobaczyć dlaczego? – konferencja szkoleniowa.


dr Paulina Brewczyńska- Wasiak – terapeuta SI, fizjoterapeuta

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała m.in. w Ośrodku „Effatha“ pracując na stanowisku fizjoterapeuty w Poradni i Szkole Specjalnej. Od 2014 roku współpracuje z Ośrodkiem i Terapeutycznym Przedszkolem Fundacji SYNAPSIS prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia ukierunkowane na prawidłowy rozwój ruchowy. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach fizjoterapeutycznych oraz związanych z tematyką zaburzeń rozwoju i pracą terapeutyczną.

 


Konrad Oloś – psycholog

Studia psychologiczne ukończył na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Doświadczenie praktyczne zdobywa pracując jako psycholog szkolny w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej zarówno z dziećmi, nauczycielami, wychowawcami jak i z rodzicami. Stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Pracował także jako psycholog i seksuolog w Zespole Ośrodków Wsparcia gdzie współpracowałem z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuję w podejściu CBT. Ukończył wiele szkoleń dotyczących m. in. Treningu Zastępowania Agresji ART., pracy ze osobami doznającymi przemocy. Współpracuje z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Współpracuje z wieloma poradniami w Warszawie.

Prowadzi szkolenia o tematyce psychologicznej i seksuologicznej dotyczące np. metod radzenia sobie ze stresem, asertywności, skutecznej komunikacji, seksualności człowieka, norm w zachowaniach seksualnych, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.

Oferta:

 • pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży oraz dla rodziców (problemy wychowawcze, zaniepokojenie funkcjonowaniem dziecka, chęć poprawy relacji
  w rodzinie)
 • lęk (napady paniki, fobia szkolna), zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego dziecka (w szkole, w domu) m.in. nadmierna nieśmiałość, wycofywanie się z kontaktu z innymi ludźmi
 • trudności w adaptacji (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód rodziców)
 • dolegliwości fizyczne spowodowane funkcjonowaniem psychicznym (np. bóle głowy, brzucha, omdlenia, wymioty)
 • problemy wieku dojrzewania, m.in. zachowania agresywne, autoagresywne, ryzykowne.


Aleksandra Jarzyńska
– logopeda, terapeuta ręki

Absolwentka Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Udział w kursach i szkoleniach:
• „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień”
 • Terapia sygmatyzmu bocznego”
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne”
Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z rożnego rodzaju wadami wymowy oraz z autyzmem.
W swojej pracy z dziećmi staram się patrzeć na każde z nich indywidualnie i zajęcia prowadzić w taki sposób, aby chętnie do mnie wracały.

Natalia Busz 
logopeda, terapeuta i diagnosta SI, oligofrenopedagog, praktyk Neuroflow

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka (studia licencjackie) oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną  (studia magisterskie), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, logopeda. Na co dzień pracuje w szkole  z dziećmi z zespołem Aspergera oraz w poradniach jako terapeuta Integracji Sensorycznej , terapeuta pedagogiczny oraz logopeda. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w rozmaitych  szkoleniach, konferencjach i studiach podyplomowych. W pracy z dziećmi za najważniejsze uważa zrozumienie dziecka i jego indywidualnych potrzeb.
Ukończone szkolenia:
– Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
– Bilateralna Integracja
– Elementy Integracji Odruchów w pracy terapeuty
– Uprawnienia Diagnostyczne – Diagnozowanie Dysleksji
Rozwojowej
– Skuteczne metody zapamiętywania w nauczaniu ortografii
– Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
– Zaburzenia przetwarzania Słuchowego APD – jedną z
przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji
– Uczeń z Zespołem Aspergera